Tag: poznać przeszłość 3 zawiera wiele zdjęć i infografik.

Jak można lepiej zrozumieć historię świata przy pomocy podręcznika “Poznać przeszłość 3”?

Żaden uczeń nie lubi zapamiętywać dużych ilości informacji jednorazowo. Niestety jest to konieczne podczas zajęć z historii, dlatego wiele osób ma trudności z nauką tej dziedziny wiedzy już w szkole podstawowej. Świadomy pedagog powinien ułatwiać przyswajanie informacji uczniom. Może robić za pomocą nowoczesnego podręcznika, takiego jak “Poznać przeszłość 3“. Przyczyny i skutki przemian politycznych Historia […]

Jak doszło do zjednoczenia Niemiec w XIX wieku?

Jak doszło do zjednoczenia Niemiec w XIX wieku? Tego można dowiedzieć się z książki “Poznać przeszłość 3” na poziomie podstawowym, którego autorami są Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz oraz Stanisław Roszak.  Jak Niemcy zjednoczyli swój kraj? W XIX wieku wiele państw dążyło do zjednoczenia swojego terytorium. Byli to m.in. Włosi i Niemcy. Jakie wydarzenia sprawiły, że […]

Dlaczego warto korzystać z podręcznika “Poznać przeszłość 3” wydanego przez firmę Nowa Era?

Nauczyciele chcą pomóc swoim wychowankom osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. W zależności od przedmiotu wymaga to zapamiętywania dużej ilości informacji lub precyzji w działaniach, na przykład, podczas rozwiązywania zadań matematycznych. Historia wymaga rozumienia przyczyn i skutków różnego typu przemian społeczno-politycznych na całym świecie. Nie jest to łatwe bez odpowiedniego wsparcia pedagoga i wysokiej jakości podręcznika. […]