Tag: poznać przeszłość 3 we wnikliwy sposób obrazuje najważniejsze historyczne zagadnienia

Jak można lepiej zrozumieć historię świata przy pomocy podręcznika “Poznać przeszłość 3”?

Żaden uczeń nie lubi zapamiętywać dużych ilości informacji jednorazowo. Niestety jest to konieczne podczas zajęć z historii, dlatego wiele osób ma trudności z nauką tej dziedziny wiedzy już w szkole podstawowej. Świadomy pedagog powinien ułatwiać przyswajanie informacji uczniom. Może robić za pomocą nowoczesnego podręcznika, takiego jak “Poznać przeszłość 3“. Przyczyny i skutki przemian politycznych Historia […]

Jak doszło do zjednoczenia Niemiec w XIX wieku?

Jak doszło do zjednoczenia Niemiec w XIX wieku? Tego można dowiedzieć się z książki “Poznać przeszłość 3” na poziomie podstawowym, którego autorami są Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz oraz Stanisław Roszak.  Jak Niemcy zjednoczyli swój kraj? W XIX wieku wiele państw dążyło do zjednoczenia swojego terytorium. Byli to m.in. Włosi i Niemcy. Jakie wydarzenia sprawiły, że […]

Dlaczego warto korzystać z podręcznika “Poznać przeszłość 3” wydanego przez firmę Nowa Era?

Nauczyciele chcą pomóc swoim wychowankom osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. W zależności od przedmiotu wymaga to zapamiętywania dużej ilości informacji lub precyzji w działaniach, na przykład, podczas rozwiązywania zadań matematycznych. Historia wymaga rozumienia przyczyn i skutków różnego typu przemian społeczno-politycznych na całym świecie. Nie jest to łatwe bez odpowiedniego wsparcia pedagoga i wysokiej jakości podręcznika. […]