Jak doszło do zjednoczenia Niemiec w XIX wieku?

Jak doszło do zjednoczenia Niemiec w XIX wieku? Tego można dowiedzieć się z książki “Poznać przeszłość 3” na poziomie podstawowym, którego autorami są Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz oraz Stanisław Roszak. 

Jak Niemcy zjednoczyli swój kraj?

W XIX wieku wiele państw dążyło do zjednoczenia swojego terytorium. Byli to m.in. Włosi i Niemcy. Jakie wydarzenia sprawiły, że doszło do zjednoczenia Niemiec? Pomysł na zjednoczenie Niemiec popierała bardzo duża liczba społeczeństwa. Wśród nich byli studenci, burżuazja oraz inteligencja. W 1806 roku upadła Rzesza Niemiecka. Lata 1806-1815 to istnienie Związku Reńskiego, który był pod rządami Napoleona I. Następnie powstał Związek Niemiecki, a rządy należały do Austrii. W 1834 zaczął istnieć Niemiecki Związek Celny, który zainicjowały Prusy. W 1861 roku na tronie pruskim zasiadł Wilhelm I Hohenzollern, a w 1862 troku na stanowisku kanclerza pojawił się Otto von Bismarck. Był on politykiem, który dążył do zjednoczenia Niemiec. W 1867 roku powstał Związek Północnoniemiecki pod przewodnictwem Prus. 18 stycznia 1871 roku powstała II Rzesza Niemiecka. W 1871 roku doszło do ustanowienia Cesarstwa Niemieckiego. 

Kim było Otto von Bismarck?

Otto von Bismarck był niemieckim politykiem żyjącym w latach 1815-1898. Był jednym z wielkich pruskich właścicieli ziemskich określanych jako junkowie. Od 1862 roku był kanclerzem Prus. Dzięki niemu doszło do zjednoczenia Niemiec. Od roku 1871 przez 19 lat był pierwszym kanclerzem II Rzeszy Niemieckiej. Nazywany był żelaznym kanclerzem ze względu na konsekwencję i bezwzględność w swoich działaniach. 

Przydatne elementy w podręczniku

W podręczniku “Poznać przeszłość 3 szybka wysyłka” w zakresie podstawowym znajdują się przydatne elementy, które ułatwiają naukę. Są to: infografiki, które przybliżają wydarzenia i procesy historyczne oraz przedstawienie materiału w formie chronologicznej. W książce pojawiają się mapy oraz dane statystyczne. Są tu także elementy “To budzi kontrowersje” oraz “Symbole epoki”, które rzucają nowe światło na przedstawione wydarzenia.