Gratulacje!
To jest prawidłowe rozwiązanie.


Wróć do gry
O Frustr8torze

Frustr8tor został stworzony przez
Alberta Eckhardta.
www.frustr8tor.com

Frustr8tor w Javascript został napisany przez Jaapa Scherphuisa w 2012 r.
www.jaapsch.net/puzzles

Wróć do Menu
Sprawdź
Rozwiązanie