Frustr8tor

Idź do spisu treści

Menu główne:

Gra logiczna, wraz z innymi plikami graficznymi, znajdująca się na tej stronie
jest własnością Alberta Eckhardta i Jaapa Scherphuisa.
The braingame, together with other display files, being found on this page
is a property of Albert Eckhardt and Jaap Scherphuis.
Gra została umieszczona na stronie za zgodą jej Właścicieli.
This game is situated on the page. The Owners gave their permission.
Gra nie może być dalej rozpowszechniana bez zgody jej Właścicieli.
This game cannot be further spread without the agreement of the Owners.
Administrator strony dziękuje Właścicielom gry za jej udostępnienie.
The administrator of the page thanks Owners of the game for the fact that they make it available.
Administrator strony potwierdza, że Frustr8tor jest "the amazing braingame" -
"wyjątkową grą logiczną", ponieważ posiada ją i często w nią gra.
The administrator of the page confirms that Frustr8tor is "the amazing braingame",
because he owns it and he often plays this game.
Celem gry jest ułożenie na planszy 8 kulek według trzech zasad. Zasady te polegają na tym iż kulki nie mogą przeciąć się: w poziomie, w pionie, i po skosie - po obydwu skosach.
Gra rozpoczyna się automatycznym umiejscowieniem na planszy różowych kulek. Najpierw pokazywane są trzy różowe kulki, wraz z postępem w grze pokazywane są dwie różowe kulki. Różowych kulek nie można ruszać, ponieważ są już na prawidłowych miejscach.
Gracz porusza żółtymi kulkami. Zadaniem gracza jest umieszczenie żółtych kulek na planszy według wcześniej opisanych trzech zasad.
Gracz może wybrać w którą wersję puzzli chce zagrać, ma do wyboru Puzzle: Standardowe (30 gier), Oryginalne (28 gier), Zablokowane (22 gry), Patentowe (25 gier), i Dodatkowe (19 gier). W wersji puzzli standardowych, oryginalnych i patentowych, zasady gry są identyczne. W wersji puzzli zablokowanych, w numerach gier bez kursywy (pochylenia), zasady gry są takie same jak we wcześniejszych wersjach. Natomiast w numerach gier z kursywą, różowe kulki zmieniają znaczenie, tutaj służą jako blokada dla żółtych kulek, czyli nie jest pokazane umiejscowienie żadnej kulki. W wersji puzzli dodatkowych, we wszystkich poziomach, nie jest pokazane umiejscowienie żadnej kulki. Po wybraniu wersji puzzli, gracz wybiera numer gry, i następuje wtedy rozpoczęcie rozgrywki.
Przy niektórych numerach gier znajduje się kropka. Oznacza ona iż dana gra ma więcej niż jedno rozwiązanie.
Na grze znajduje się nawigacja, w postaci klikalnego tekstu. Przycisk Menu wyświetla opcje: Wybierz Puzzle, Zresetuj scenę gry, O Frustr8torze, i Wróć do gry.
W podmenu Wybierz Puzzle gracz wybiera grę z pięciu dostępnych wersji puzzli. W podmenu Zresetuj scenę gry gracz kasuje aktualny układ planszy i otrzymuje początkowy układ planszy. W podmenu O Frustr8torze gracz może przeczytać o Twórcach gry. Po wciśnięciu przycisku Menu, gracz powraca do gry wybierając podmenu Wróć do gry.
Wybrany przez gracza poziom kończy się wraz z prawidłowym umieszczeniem wszystkich 8 kulek.
ZACHĘCAMY DO GRANIA WE FRUSTR8TOR
WE ENCOURAGE TO PLAY FRUSTR8TOR
ADMIN & TEAM
 
Created by CSfC & Team
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego