Jak można lepiej zrozumieć historię świata przy pomocy podręcznika “Poznać przeszłość 3”?

Żaden uczeń nie lubi zapamiętywać dużych ilości informacji jednorazowo. Niestety jest to konieczne podczas zajęć z historii, dlatego wiele osób ma trudności z nauką tej dziedziny wiedzy już w szkole podstawowej. Świadomy pedagog powinien ułatwiać przyswajanie informacji uczniom. Może robić za pomocą nowoczesnego podręcznika, takiego jak “Poznać przeszłość 3“.

Przyczyny i skutki przemian politycznych

Historia Polski pełna jest dynamicznych wydarzeń, szczególnie w okresie XIX i początku XX wieku. Nauka przyczyn i skutków przemian politycznych w tym czasie jest przedmiotem rozważań w książce “Poznać przeszłość 3”. Została ona opracowana przez zespół autorski w następującym składzie: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak. Skupili się oni na latach 1815-1939. Jest to więc okres bezpośrednio poprzedzający II wojnę światową, co jest tematem nieustających dyskusji w naszym kraju. Może być to pretekst do przeniesienia ciekawych rozmów na grunt zajęć szkolnych, a także zachęcenia uczniów do rozszerzania wiedzy za pomocą dodatkowych źródeł informacji, w tym serwisów online.

Powtórzenie wiadomości przed maturą

Uzupełnienie wiedzy za pomocą innych książek proponują również autorzy podręcznika “Poznać przeszłość 3”. Może być to zadanie nie tylko dla bardziej ambitnych uczniów, ale przede wszystkim dla tych osób, które decydują się na zdawanie egzaminu maturalnego z historii. Dla uczniów chcących powtórzyć i ugruntować swoją wiedzę zamieszczono natomiast serię podsumowań i ćwiczeń przeznaczonych do wykonywania w domu.

Materiał ułożony w sposób chronologiczny

Ważnymi dodatkami w książce “Poznać przeszłość 3” są także osie czasowe oraz tablice chronologiczne umieszczone w jednym z ostatnich rozdziałów. Za pomocą osi młodzież może łatwiej umiejscowić omawiane wydarzenia w czasie i powiązać je z życiem znanych osób. Tablice umożliwiają porównanie przemian obserwowanych w Polsce z wiadomościami dochodzącymi w tym samym okresie z innych krajów.

Dzięki podręcznikowi “Poznać przeszłość 3” uczniowie liceów ogólnokształcących i techników mogą łatwiej zrozumieć czynniki wpływające na przemiany polityczne w różnych regionach świata. Może to mieć znaczenie z punktu widzenia oceny wydarzeń historycznych, a nawet aktualnych zdarzeń omawianych w środkach masowego przekazu.

Jak doszło do zjednoczenia Niemiec w XIX wieku?

Jak doszło do zjednoczenia Niemiec w XIX wieku? Tego można dowiedzieć się z książki “Poznać przeszłość 3” na poziomie podstawowym, którego autorami są Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz oraz Stanisław Roszak. 

Jak Niemcy zjednoczyli swój kraj?

W XIX wieku wiele państw dążyło do zjednoczenia swojego terytorium. Byli to m.in. Włosi i Niemcy. Jakie wydarzenia sprawiły, że doszło do zjednoczenia Niemiec? Pomysł na zjednoczenie Niemiec popierała bardzo duża liczba społeczeństwa. Wśród nich byli studenci, burżuazja oraz inteligencja. W 1806 roku upadła Rzesza Niemiecka. Lata 1806-1815 to istnienie Związku Reńskiego, który był pod rządami Napoleona I. Następnie powstał Związek Niemiecki, a rządy należały do Austrii. W 1834 zaczął istnieć Niemiecki Związek Celny, który zainicjowały Prusy. W 1861 roku na tronie pruskim zasiadł Wilhelm I Hohenzollern, a w 1862 troku na stanowisku kanclerza pojawił się Otto von Bismarck. Był on politykiem, który dążył do zjednoczenia Niemiec. W 1867 roku powstał Związek Północnoniemiecki pod przewodnictwem Prus. 18 stycznia 1871 roku powstała II Rzesza Niemiecka. W 1871 roku doszło do ustanowienia Cesarstwa Niemieckiego. 

Kim było Otto von Bismarck?

Otto von Bismarck był niemieckim politykiem żyjącym w latach 1815-1898. Był jednym z wielkich pruskich właścicieli ziemskich określanych jako junkowie. Od 1862 roku był kanclerzem Prus. Dzięki niemu doszło do zjednoczenia Niemiec. Od roku 1871 przez 19 lat był pierwszym kanclerzem II Rzeszy Niemieckiej. Nazywany był żelaznym kanclerzem ze względu na konsekwencję i bezwzględność w swoich działaniach. 

Przydatne elementy w podręczniku

W podręczniku “Poznać przeszłość 3 szybka wysyłka” w zakresie podstawowym znajdują się przydatne elementy, które ułatwiają naukę. Są to: infografiki, które przybliżają wydarzenia i procesy historyczne oraz przedstawienie materiału w formie chronologicznej. W książce pojawiają się mapy oraz dane statystyczne. Są tu także elementy “To budzi kontrowersje” oraz “Symbole epoki”, które rzucają nowe światło na przedstawione wydarzenia. 

Dlaczego warto korzystać z podręcznika “Poznać przeszłość 3” wydanego przez firmę Nowa Era?

Nauczyciele chcą pomóc swoim wychowankom osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. W zależności od przedmiotu wymaga to zapamiętywania dużej ilości informacji lub precyzji w działaniach, na przykład, podczas rozwiązywania zadań matematycznych. Historia wymaga rozumienia przyczyn i skutków różnego typu przemian społeczno-politycznych na całym świecie. Nie jest to łatwe bez odpowiedniego wsparcia pedagoga i wysokiej jakości podręcznika. Wielu specjalistów radzi sięgnąć po książkę “Poznać przeszłość 3 szybka wysyłka” oferowaną przez wydawnictwo Nowa Era.

Wyjaśnienie działań znanych z historii

Analiza wydarzeń nie jest łatwa, jeżeli nie znamy realiów życia wpływających na postawy mieszkańców miast i wsi. Jest to jeszcze trudniejsze, jeśli chcemy interpretować działania polityczne, które w wielu przypadkach nie są jednoznaczne. Autorzy książki “Poznać przeszłość 3”, Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak, starają się przekazać wszystkie informacje w prosty sposób, dodatkowo uzupełniony dużą ilością ilustracji. Na wielu stronach znajdziemy zdjęcia i infografikę zwiększającą czytelność procesów politycznych lub działań społecznych.

Różne metody zapamiętywania wiadomości

Korzystając z książki “Poznać przeszłość 3” uczniowie nie muszą zapoznać się z dużą ilością tekstu jednorazowo, a nauczyciel może objaśnić wszystkie ważne kwestie na zajęciach w szkole. W każdym ważnym dziale autorzy zamieszczają podsumowanie zawierające najważniejsze informacje w skondensowany sposób. Obok proponowane są ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów, a także dodatkowe źródła informacji. Za ich pomocą można rozszerzyć swoją wiedzę, co jest szczególnie ważne przed egzaminem maturalnym lub po podjęciu decyzji o dalszym kształceniu na studiach związanych z naukami humanistycznymi.

Atrakcyjna oferta wydawnictwa Nowa Era

Wydawnictwo Nowa Era dba również o to, aby oferowane książki można było nabyć w niskiej cenie. Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie internetowej firmy. Warto również zapoznać się z ocenami w poszczególnych pozycji, które pozwalają wyrobić sobie zdanie na temat przydatności książek w kształceniu dzieci i młodzieży.